Program magazynowo-fakturujący WF-MAG wydawany przez WA-PRO został wdrożony do importowania faktur sprzedaży i zakupu w 1999 roku, jako drugi w kolejnści. Jednak z uwagi na niewielką ilość przenoszonych dokumentów obsługa tych faktur została zawieszona i uruchomiona ponownie w 2008 roku. Plik dostarczany jest do biura na pamięci USB (wcześniej na dyskietce).

Format pliku

Program zapisuje informacje o fakturach w pliku DBF. Używana jest nazwa KPRrrmmDBF, gdzie zamiast małych liter wstawiane są odpowiednie cyfry dla przenoszonego miesiąca i roku. Plik ma kolumny dla kilku stawek VAT wpisane na stałe, kolejne dwie stawki można ustawić w konfiguracji programu.

Uwagi dla użytkowników

Faktury zakupu (nabycia) należy wprowadzać pod datą wystawienia faktury, natomiast korygujące pod datą otrzymania. Należy zwracać uwagę, aby suma pozycji na wprowadzonej fakturze była zgodna z wydrukiem faktury (inaczej pojawią się groszowe rozbieżności).

Aktualne problemy

Każdorazowo przy eksporcie faktur należy podawać zakres dat i nazwę pliku, co jest nieco uciążliwe i może spowodować pominięcie faktur przy eksporcie. Poniżej dwa zrzuty z ekranu, obrazujące proces zapisywania faktur na nośniku (w przykładzie na dyskietce).

wybranie eksportu faktur z WF-MAG

ustalenie zakresu dat eksportu faktur

© 2009-03-16 Prywatna Firma "NABLA"