Program magazynowo-fakturujący Small Business wydawany przez Symplex został wdrożony do importowania faktur sprzedaży i zakupu w 2008 roku. Pliki dostarczane są do biura na pamięci USB.

Format pliku

Eksportowane dane zapisywane są w pliku ??. Jest to plik tekstowy o strukturze podobnej do plików Windows INI, ale nazwy sekcji się powtarzają. Osobno trzeba eksportować faktury z paragonami.

Uwagi dla użytkowników

Faktury zakupu (nabycia) należy wprowadzać pod datą wystawienia faktury, natomiast korygujące pod datą otrzymania. Należy zwracać uwagę, aby suma pozycji na wprowadzonej fakturze była zgodna z wydrukiem faktury (inaczej pojawią się groszowe rozbieżności).

Aktualne problemy

Nie eksportują się faktury z paragonami i trzeba je zapisywać osobno.


© 2009-03-16 Prywatna Firma "NABLA"