Program magazynowo-fakturujący Symfonia Handel Premium wydawany przez Sage Symfonia został wdrożony do importowania faktur sprzedaży i zakupu w 2008 roku. Pliki dostarczane są do biura na pamięci USB.

Format pliku

Eksportowane dane zapisywane są w dwóch plikach rrrrmmS.TXT oraz rrrrmmZ.TXT (osobno sprzedaż i zakupy). Jest to plik tekstowy o strukturze hierarchicznej, dosyć mocno odległej od plików Windows INI. Dostępne są jeszcze dwa inne formaty zapisu faktur, ale ich przetwarzanie nie jest obsługiwane.

Uwagi dla użytkowników

Faktury zakupu (nabycia) należy wprowadzać pod datą wystawienia faktury, natomiast korygujące pod datą otrzymania. Należy zwracać uwagę, aby suma pozycji na wprowadzonej fakturze była zgodna z wydrukiem faktury (inaczej pojawią się groszowe rozbieżności).

Aktualne problemy

Przedrukowanie błędnie wystawionej faktury po wystawieniu kolejnych jest praktycznie niemożliwe. Przed eksportowaniem należy faktury posortować wg dat i zaznaczyć te do eksportowania. Należy zwrócić uwagę, aby zakupy i sprzedaż zostały zapisane w plikach o różnych nazwach.

Przy wprowadzaniu adresów kontrahentów do wystawiania faktur, należy przed nazwą ulicy umieścić skrót "ul.". Zaznaczenie tego w programie nic nie daje, nie drukuje się on na fakturze ani nie eksportuje się.

Szczegóły zapisu faktury w pliku

Pojedyncza faktura sprzedaży, wyeksportowana do pliku tekstowego, wyglądać może w taki sposób (dane rzeczywiste zostały trochę zniekształcone):

Dokument{
	anulowany =0
	rodzaj_dok =sprzedaży
	metoda_VAT =0
	dozaplaty =0.000000000000
	wdozaplaty =0.000000000000
	rozrachunek =1945.000000000000
	Handel_RL{
		pn_kwota1 =1945.000000000000
		pn_kwotarozl =1945.000000000000
		pn_kwotawal1 =1945.000000000000
		pn_kwotarozlwal =1945.000000000000
		pn_typ =3
		data_pn =2008-10-03
		wyplata =0
		typPN =1
		rejestr_platnosci1 =KASA
		rejestr_platnosci2 =
		kodMag2 =MAG
		id =4446
		flag =0
		subtyp =0
		typ =0
		id1 =9881
		id2 =9879
		kod1 =08-10/0002/KP
		seria1 =sKP
		serianr1 =1
		okres1 =30155
		dzial1 =0
		kod2 =08-FVS/0231
		seria2 =sFVS
		serianr2 =176
		okres2 =32008
		dzial2 =0
		data =2008-10-03
		wartosc =1945.000000000000
		rejestr1 =130
		rejestr2 =130
		kursrozl1 =1.000000000000
		kursrozl2 =1.000000000000
		wartrozl1 =1945.000000000000
		wartrozl2 =1945.000000000000
		subtyp =0
		typ =0
	}
	Notatka_Dl{
		opis =
	}
	kodKH =TRYBIKOWSKI R
	kodOdKH =TRYBIKOWSKI R
	kodMag =MAG
	id =69989
	flag =0
	subtypi =40
	typi =0
	znaczniki =0
	rodzaj =3300
	katalog =2300
	info =N
	osoba =AJ
	kod =08-FVS/0231
	seria =sFVS
	serianr =176
	okres =32008
	nazwa =Faktura VAT
	data =2008-10-03
	datasp =2008-10-03
	opis =
	khid =55413
	khkod =TRYBIKOWSKI R
	khnazwa =ROMUALD TRYBIKOWSKI
	khadres =UL.OGNISTA 11/25
	khdom =
	khlokal =
	khmiasto =ŁÓD­Ź
	khkodpocz =91-238
	khnip =
	idkraju =5801
	odid =55413
	odkod =TRYBIKOWSKI R
	odnazwa =ROMUALD TRYBIKOWSKI
	odadres =UL.OGNISTA 11/25
	oddom =
	odlokal =
	odmiasto =ŁÓDŹ
	odkodpocz =91-238
	ok =1
	puste =0
	wplaty =1945.000000000000
	rabat =0.000000000000
	plattypi =130
	plattermin =2008-10-03
	netto =1594.260000000000
	vat =350.740000000000
	odebrane =ROMUALD TRYBIKOWSKI
	typ_dk =FVS
	grupaceni =8
	rejestrvati =1
	iddokkoryg =0
	wartoscsp =1191.080000000000
	idkorekt =0
	exp_fki =0
	waluta =
	kurs =1.000000000000
	zyskdod =0.000000000000
	paragon =0
	kod_obcy =
	magazyn =2
	rozlmgi =0
	dzial =0
	formaplatn =65539
	schemat =SP
	datarej =2008-10-03
	datawp =
	zapas =
	typ =0
	subtyp =40
	znacznik =0
	oki =1
	plattyp =130
	grupacen =8
	rejestrvat =1
	exp_fk =0
	rozlmg =0
	Dokument powiązany{
		typ =201
		kod =08-WZ/0437(AJ)
		ok =1
		Pozycja dokumentu{
			lpMZ =1
			lpDP =1
			kodTW =ROLETA ZEWN.
		}
	}
	domyślny rabat =0.00
	rejestr_vat =rSPV
	nazwa_rejestru_vat =Sprzedaż VAT
	typ_rejestru_vat =1
	rejestr_platnosci =KASA
	forma_platnosci =gotówka
	khKrajKod =PL
	khKrajNazwa =Polska
	Dane nabywcy{
		khid =55413
		fk_ident =
		khkod =TRYBIKOWSKI R
		khnazwa =ROMUALD TRYBIKOWSKI
		khadres =UL.OGNISTA 11/25
		khdom =
		khlokal =
		khmiasto =ŁÓDŹ
		khkodpocz =91-238
		khnip =
		khKrajKod =PL
		khKrajNazwa =Polska
	}
	Dane odbiorcy{
		odid =55413
		odkod =TRYBIKOWSKI R
		odnazwa =ROMUALD TRYBIKOWSKI
		odadres =UL.OGNISTA 11/25
		oddom =
		odlokal =
		odmiasto =ŁÓDŹ
		odkodpocz =91-238
	}
	kwota =1945.00
	symbol FK =FVS
	obsluguj jak =FVS
	NazwaKor =FVS
	DataKor =
	NazwaKatalogu =\@Dokumenty sprzedaży
	NazwaRodzaju =Dokumenty sprzedaży 
	Pozycja dokumentu{
		kodTW =ROLETA ZEWN.
		kodKH =TRYBIKOWSKI R
		kodMag =MAG
		id =7306
		flag =512
		subtypi =0
		typi =0
		super =69989
		lp =1
		idkh =55413
		idtw =65751
		kod =ROLETA ZEWN.
		data =2008-10-03
		opis =ROLETA ZEWN. ALUM.
		opisdod =
		ilosc =4.000000000000
		jm =kpl.
		stvati =2
		grupaceni =8
		cenabaza =486.260000000000
		waluta =
		cenabazapl =486.260000000000
		cena =486.250000000000
		wartnetto =1594.260000000000
		wartvat =350.740000000000
		warttowaru =1191.080000000000
		idpozkoryg =0
		cenabaztow =398.570000000000
		walcenybaz =
		rejestrvati =1
		idlongname =0
		wartstvat =2200
		zyskdod =398.570000000000
		iloscjedn =0.000000000000
		osoba =AJ
		iloscwp =4.000000000000
		idhandl =0
		rezerwacja =0
		iloscdorozl =0.000000000000
		rozlhandl =0.000000000000
		magazyn =2
		cenawal =0.000000000000
		schemat =
		datarej =2008-10-03
		jmwp =kpl.
		kosztmarzy =0.000000000000
		zapas =
		subtyp =0
		typ =0
		stvat =2
		rejestrvat =1
		grupacen =
		rejestr_vat =rSPV
		nazwa_rejestru_vat =Sprzedaż VAT
		typ_rejestru_vat =1
		SWW/KWiU =
		typ_pozycji =0
	}
	FK nazwa =08-FVS/0231
	opis FK = ROLETA ZEWN. ALUM.
	Zapis{
		strona =WN
		kwota =1945.00
		konto =201-K1046
		IdDlaRozliczen =1
		opis =
		NumerDok =08-FVS/0231
		Pozycja =0
		ZapisRownolegly =0
	}
	Zapis{
		strona =MA
		kwota =1594.26
		konto =
		IdDlaRozliczen =2
		opis =ROLETA ZEWN. ALUM.
		NumerDok =08-FVS/0231
		Pozycja =0
		ZapisRownolegly =0
	}
	Zapis{
		strona =MA
		kwota =350.74
		konto =221-1
		IdDlaRozliczen =3
		opis =ROLETA ZEWN. ALUM.
		NumerDok =08-FVS/0231
		Pozycja =0
		ZapisRownolegly =0
	}
	Rejestr{
		Skrot =rSPV
		Nazwa =Sprzedaż VAT
		Rodzaj =1
		ABC =1
		metoda_VAT =0
		datarej =2008-10-03
		okres =2008-10-01
		stawka =22
		brutto =1945.00
		netto =1594.26
		vat =350.74
		sumanetto =1594.26
		sumavat =350.74
	}
	Rozliczenie{
		IdDlaRozliczen =-1
		dSymbol =08-10/0002/KP
		kwota =1945.00
	}
}

Jak widać, jest duży przerost formy nad treścią. Dużo pól jest pustych, a liczby zawierają zupełnie bezsensowne zera na końcu. Z kolei niektóre dane są wielokrotnie powtarzane. Trudno też na piewszy rzut oka wskazać te dane, które są potrzebne do zaksięgowania faktury. Ale cóż zrobić, taka jest obecna tendencja w informatyce - zużyć jak najwięcej miejsca na dyskach i mocy komputera za pomocą pustych i rozwlekłych danych o znikomej wartości merytorycznej. Mamy przecież pamięci USB o pojemności rzędu wielu GB i zapisanie kilkudziesięciu faktur w pliku wielkości 500kB nie stanowi większego problemu. Jedynie trzeba poczekać paręnaście sekund, aż się to wygeneruje.

Oczywiście w programie są dostępne jeszcze dwa inne formaty eksportu. Jeden z nich jest uproszczoną formą powyższego. Jednak nie zawiera podsumowania faktury z podziałem na stawki VAT (w powyższym jest to w grupie Rejestr), przez co niezbyt nadaje się do dalszego przetwarzania. Drugi za to jest bardzo ascetyczny i rozpracowanie jego zawartości zajęło by na pewno dłużej.

Dane sprzedawcy (tzn. firmy, z której importujemy dane do AFIKa) znajdują się na początku pliku, np. w takiej postaci:

INFO{
	Nazwa programu ='Sage Symfonia HANDEL © 2009' Handel Premium 2009
	Wersja_programu =83
	Wersja szablonu =3.1
	dane_z_oddzialu =1
	Kontrahent{
		id =-2111458271
		kod =JAKAŚTAM
		nazwa =FIRMA HANDLOWA "JAKAŚTAM"
		miejscowosc =ŁÓD­Ź
		ulica =UL.DŁUGA
		dom =23
		lokal =
		kodpocz =91-201
		rejon =łódzkie
		nip =777-777-77-77
		tel1 =(042) 666-66-66
		tel2 =
		fax =(042) 666-66-66
		email =
		www =
	}
}

© 2009 Prywatna Firma "NABLA"