Program magazynowo-fakturujący Fit FaMa wydawany przez Programer został wdrożony do importowania faktur sprzedaży i zakupu w 2005 roku. Ze względów organizacyjnych, do biura były przesyłane bazy danych programu DN (dokumenty) oraz KTR (dane kontrahentów), a następnie AFIKiem wyciągano z nich dokumenty dla przetwarzanego okresu.

Format pliku

Program praktycznie nie posiada możliwości eksportu dokumentów. Z tego względu w AFIKu została dodana obsługa baz SQL i dokumenty są pobierane bezpośrednio z baz programu.

Uwagi dla użytkowników

Faktury zakupu (nabycia) należy wprowadzać pod datą wystawienia faktury, natomiast korygujące pod datą otrzymania. Należy zwracać uwagę, aby suma pozycji na wprowadzonej fakturze była zgodna z wydrukiem faktury (inaczej pojawią się groszowe rozbieżności).

Aktualne problemy

Brak eksportu faktur - trzeba je wyciągać AFIKiem z baz. Program nie sprawdza poprawności NIP i często zdarzają się faktury sprzedaży z błędnym NIP-em.


© 2009-04-18 Prywatna Firma "NABLA"